E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2017:157
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/374

Inhoudsindicatie:

Accountantstucht. Periodieke preventieve toetsing. Na eerdere toetsing in 2010 die leidde tot het eindoordeel dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen, heeft in 2014 opnieuw een toetsing van het kantoor plaatsgevonden. De accountant heeft zich per 1 juli 2012 uit het accountantsregister laten uitschrijven en heeft zich in september 2013 opnieuw laten inschrijven. Het College verwerpt de grief dat de toetsing in november 2014 een reguliere (eerste) toetsing betrof, in plaats van een hertoetsing. De grief dat de Raad voor Toezicht ten onrechte aan de NBA heeft geadviseerd om een klacht tegen de accountant in te dienen, in plaats van de accountant in de gelegenheid te stellen om het kantoor binnen korte termijn opnieuw te laten toetsen, faalt eveneens. Het ware zorgvuldiger geweest als de Raad voor Toezicht in het eindoordeel had gemotiveerd waarom het voorstel van de toetsers voor wat betreft de hertoetsing niet werd gevolgd, maar het gaat naar het oordeel van het College te ver om daaraan de conclusie te verbinden dat de NBA geen klacht had mogen indienen dan wel de accountantskamer niet tot een inhoudelijke beoordeling van de klacht had mogen overgaan. Hoger beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie