E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2017:153
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/199

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), artikel 2.3, eerste lid, van de Taxiverordening Amsterdam 2012

Verweerder heeft appellant de gelegenheid geboden de gronden van zijn bezwaar aan te vullen, zonder hem evenwel te waarschuwen voor de te verwachten gevolgen als hij de termijn ongebruikt laat verstrijken. Het is vaste rechtspraak dat de in het kader van de bezwaarprocedure in acht te nemen zorgvuldigheid vergt dat het bestuursorgaan dat een als fataal bedoelde termijn stelt om een verzuim te herstellen, waarschuwt voor het mogelijke gevolg van overschrijding van die termijn. Nu verweerder die waarschuwing achterwege heeft gelaten, stond het hem niet vrij het bezwaar van appellant wegens het in artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb bedoelde verzuim, niet-ontvankelijk te verklaren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie