Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

College van Beroep voor het bedrijfsleven

10.495 Rechterlijke Uitspraken

10.495 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Bestuursrecht gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet dieren, Regeling houders van dieren, Positieflijst, aanvraag, artikel 4:2, tweede lid, artikel 4:5 van de Awb , aanvraag ten onrechte buiten behandeling gelaten, Andibel-arrest
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep gegrond, Wet dieren, Regeling houders van dieren, positieflijst, plaatsing op positieflijst appellabel, ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Boetebesluit. Overtreding artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet .
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 23-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening. Schorsing taxivergunning; gevaarlijk rijgedrag?
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het bepaalde in artikel 149a, tweede lid, aanhef en onder a, van het BGfo bevat, gelet op het begrip "kennelijk onredelijk", een open normstelling. De regelgever heeft ervoor gekozen dat...
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Boete, rund ongeschikt voor vervoer, Transportverordening (Verordening 1/2005), hoger beroep ongegrond, in hoger beroep geen nieuwe gronden aangevoerd.
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Misbruik van procesrecht. Artikel 3:13, in samenhang met artikel 3:15 van het BW .
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking aanwijzing als instelling die met betrekking tot attractie- en speeltoestellen bevoegd is tot het verrichten van keuringen, het afgeven van certificaten van goedkeuring, het...
Datum uitspraak: 3-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om vovo afgewezen in verband met schikking ter zitting. Buiten behandeling laten aanvraag om toelating biociden.