Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

College van Beroep voor het bedrijfsleven

653 Rechterlijke Uitspraken

653 Hoger beroep uitspraken gevonden gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De klacht, voor zover hier aan de orde, is binnen de driejaarstermijn van artikel 22, eerste lid, van de Wtra ingediend - Een redelijke uitleg van de artikelen 4 en 9 van NV COS 4400...
Datum uitspraak: 19-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om terug te komen op eerder genomen besluit ex artikel 4:6 van de Awb . Appellante heeft geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aangeleverd die ACM ertoe hadden moeten...
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Hoger beroep accountant tegen tussenbeslissing accountantskamer op grond van artikel 30 Wtra om behandeling van de ingetrokken klacht om redenen aan het algemeen...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Nu accountant ervan op de hoogte was dat zijn rapport door zijn opdrachtgevers zou worden ingebracht in een civiele procedure ter onder onderbouwing van hun...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Zoals uit rapporten blijkt, had betrokkene opdracht om onderzoek te doen op basis van een specifieke digitale administratie. Bevindingen en conclusies zijn dan ook...
Datum uitspraak: 5-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Driejaarstermijn artikel 22 Wtra. Niet is gebleken dat accountant als feitelijk beleidsbepaler is opgetreden en/of tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld....
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Niet is gebleken van partijdigheid of vooringenomenheid van de accountantskamer. Geen schending van de fundamentele beginselen geheimhouding, professioneel gedrag...
Datum uitspraak: 22-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstucht, driejaarstermijn
Datum uitspraak: 9-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

artikel 3, 1e lid, sub a, Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten