Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

College van Beroep voor het bedrijfsleven

1.433 Rechterlijke Uitspraken

1.433 Eerste aanleg - meervoudig uitspraken gevonden gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Regeling GLB-inkomenssteun 2006. randvoorwaardenkorting
Datum uitspraak: 21-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet dieren, bestuursdwang, kostenbesluit, niet redelijk om kosten van bestuursdwang ten laste van appellant te laten komen, verzoek schadevergoeding afgewezen
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Randvoorwaardenkorting. Foutieve vermelding van adres in proces-verbaal en NVWA-rapport. Opzettelijke niet-naleving randvoorwaarde. Gebrekkige instructies aan en gebrekkig toezicht op...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Jonge Landbouwers 2013. Investering in machines. Opleggen korting vanwege niet-naleving van de voorwaarde dat de investering uiterlijk 1 juli 2015 volledig moet zijn afgerond. Levering...
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bedrijfstoeslag 2014, Regeling GLB-inkomenssteun 2006, te late melding overdrag toeslagrechten
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tariefbesluit GTS. Ontvankelijkheid. Programmaverantwoordelijke. EconGas belanghebbende bij tariefbesluit?
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op uitspraak CBb 23 oktober 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:406); Toekenning schadevergoeding
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toekenning betalingsrechten 2015, SBI-code, uitgesloten bedrijf, artikel 9, tweede lid, Verordening 1307 /2013
Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Landbouwkwaliteitswet. Beroep ongegrond. Overtreding van verordening (EG) nr. 589/2008 in samenhang met de in het Besluit houders van dieren geïmplementeerde Richtlijn 1999/74/EG: in de...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 1:16, derde lid, 1:12, eerste lid, en 4:33, eerste lid van de Regeling LNV-subsidies ; artikel 1.22, tweede lid, van de Aanbestedingswet, artikel 4:46 van de Awb ;...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature