Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

College van Beroep voor het bedrijfsleven

673 Rechterlijke Uitspraken

673 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar te laat. Geen bewijs dat bezwaarschrift tijdig ter post is bezorgd. Artt. 6:7, 6:8, 1, 9:1,1 en 6:11 Awb
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000, artikel 81 Besluit personenvervoer 2000 , artikel 10 Regeling boordcomputer en boordcomputerkaarten. Intrekken chauffeurskaart vanwege niet tijdig overleggen...
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000, artikel 82 Besluit personenvervoer 2000 . Weigering verlenen chauffeurskaart, omdat bij de aanvraag geen met het oog op het uitoefenen van het beroep van...
Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000; Taxxxivergunning Amsterdam: Appellant was met ingang van 4 januari 2016 niet aangesloten bij een TTO, en voldeed daardoor niet (langer) aan het bepaalde in artikel...
Datum uitspraak: 8-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Subsidiabele landbouwgrond, basaltblokken, verkeerskundige of infrastructurele funtie, luchtfoto's kale gedeeltes, landbouwactiviteiten van ondergeschikt belang. Boete, geen mogelijkheid...
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Randvoorwaardenkorting, ontbreken vanggewas, overmacht, motiveringsgebrek, verlichtende omstandigheden, ontbreken evaluatiegedeelte,ne bis in idem-beginsel
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Randvoorwaardenkorting, uitrijden mest, niet-naleving toegeschreven aan de persoon aan wie de landbouwgrond is overgedragen, loonwerker, korting niet strafrechtelijk van aard.
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Randvoorwaardenkorting, mest emissiearm aanwenden, loonwerker, ne bis in idem-beginsel
Datum uitspraak: 7-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nihilstelling bijdrage. Verhinderen controle van het tweede niveau; inzage in de boekhouding. Verordening 543/2011
Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

GLB-inkomenssteun; bedrijfstoeslag; landbouwgrond; overwegend gebruik landbouwactiviteiten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature