Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

College van Beroep voor het bedrijfsleven

544 Rechterlijke Uitspraken

544 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord gepubliceerd::deze-maand gedaan door College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep, boete, wet dieren, artikel 5.8 en 5.16 Regeling diergeneesmiddelen, verkoop diergeneesmiddelen tijdens hengstenkeuring
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heenzending van beleidsbepaler – antecedenten – verkrijging belastinggegevens door AFM van de Belastingdienst – Onderdelen u en s van artikel 43c, eerste lid, aanhef, van de...
Datum uitspraak: 7-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontheffing van het verwerven van pluimveerechten. Plafond. Loting. Meststoffenwet art. 20, 38; Uitvoeringsregeling Meststoffenwet art. 112, 114, 116
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Warenwet; Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen; Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten. De brief van de minister waarin hij aan appellante het verbod...
Datum uitspraak: 12-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eigendomsrecht, melkveefosfaatreferentie, regulering van eigendom, individuele en buitensporige last
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om vovo afgewezen. Schorsing Amsterdamse Taxxxivergunning. Geen aanleiding om College niet bevoegd te achten. Geen aanleiding om Taxiverordening onverbindend te achten. Geen...
Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Toetsingsruimte tuchtrechter bij de beoordeling van het handelen en/of nalaten van een registeraccountant in het kader van een civielrechtelijke procedure ten...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft een klacht ingediend bij ILT over het weigeren door NS van schadevergoeding wegens vertraging tijdens een treinreis. Verweerder heeft deze klacht opgevat als een verzoek...
Datum uitspraak: 3-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging door de minister van de verplichte deelneming in de beroepspensioenregeling voor vrijgevestigde medisch specialisten, waarmee de werkingssfeer van de verplichtstelling werd...
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verbod om zonder vergunning het bedrijf van bank uit te oefenen - kredietuitzetting voor eigen rekening - bedrijfsmatig handelen - spoedwaarschuwing

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature