Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2017:155
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/665

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000;

Taxxxivergunning Amsterdam: Appellant was met ingang van 4 januari 2016 niet aangesloten bij een TTO, en voldeed daardoor niet (langer) aan het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder 3 van de Taxiverordening. Uit artikel 2.17 aanhef en tweede lid van de Taxiverordening volgt dat verweerder niet alleen bevoegd was de Taxxxivergunning van appellant in te trekken, maar ook was gehouden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug