Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2015:123
College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 11/104

Inhoudsindicatie:

bedrijfstoeslag 2009 + vaststellen oppervlakte percelen

- uitleg arrest van het Hof van 10 april 2014 in de zaak C-485/12

- College: arrest ziet op aanvraagsituatie en niet op heroverweging primair besluit.

Aan het arrest van het Hof komt niet de betekenis toe die appellante daaraan toegekend wil zien, te weten dat het College in dit geding moet toetsen of verweerder voorafgaand aan het primaire besluit twijfel had moeten koesteren aan de meetgegevens die hij heeft ontleend aan de gebruikte luchtfoto's.

- College stelt op verzoek van partijen oppervlakte van één perceel zelf vast overeenkomstig opgave van appellante.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug